miercuri, 3 octombrie 2018


DE CE O SA VOTEZ “DA” LA REFERENDUM
ŞI TE ROG ŞI PE TINE SĂ O FACI

              Fraţi creştini, chiar de aş vrea să tac nu pot şi nu am voie să tac. Acest mesaj vine din apăsarea sufletească acumulată văzând ignoranţa, nepăsarea şi mai ales falsa înţelegere a realităţii din jurul meu şi se adresează direct acelora dintre dvs. care din varii motive nu sunt încă hotărâţi dacă vor merge sau nu la vot la Referendum. O să incerc să fiu clar şi concis.
              Dacă suntem creştini nu doar cu numele, ci şi cu fapta atunci sigur trebuie să întelegem că ne aflăm într-un moment crucial, când însăşi familia creştină, ca noţiune şi fundament al societăţii, este atacată furibund şi astfel in mod justificat avem obligaţia morală să luăm atitudine. Acest Referendum nu doar că NU este inutil aşa cum vă minte in faţă mass media, ci este din contra crucial pentru felul în care va evolua cadrul legal şi societatea în România.
               Acum în Constituţie în art. 48 termenul folosit este acela de soţi. Acest termen este vag şi lasă loc de interpretări, practic nu stabileşte nici numărul, nici genul, adică sexul soţilor. Prin această portiţă pot intra toate nelegiuirile, aşa cum deja au intrat în alte ţări. Este absolut vital şi necesar ca termenul “soţi” să fie înlocuit cu termenul “un bărbat şi o femeie”. Problema înţelegerii corecte a căsătoriei este premiza păstrării noţiunii de familie în graniţele ei fireşti. Atentatul la modul de realizare a căsătoriei este un atac direct la familie, care în sine este temelia oricărei societăţi normale.
              Fraţi creştini, oare ce aveţi mai drag pe lumea aceasta decât familia, cu cine împărtăşiţi momentele fericite sau triste ale vieţii voastre, unde vă simţiţi mai bine decât în familie?
              Dacă vreţi ca familia să rămână aşa cum o ştiţi, aşezată în matca poruncii divine şi întemeiată pe dragostea şi căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, atunci trebuie să mărturisim şi în această situaţie specială mărturisirea noastră se transpune fizic prin exercitarea dreptului la vot. Mărturisim pentru normalitatea creştină, aşa cum este descrisă în Biblie şi în Cuvântul Lui Dumnezeu, realitate pe care aşa o şi trăim din moşi strămoşi. Acum atitudinea noastră nu poate fi una pasivă şi nimeni nu trebuie să rămână neutru, mai ales când suntem întrebaţi public, oficial şi la nivel naţional despre crezul nostru pe acest subiect. Ori mărturisim, ori ne lepădăm!
              Nu trebuie să confundăm principiile iubirii vrăjmaşilor, ale iertării şi ale milei creştine cu laşitatea şi pasivitatea. Acum nu este timp nici loc de îngăduinţă, toleranţă sau complicitate pasivă, mai ales prin inacţiune.
              Dacă vi se pare că sună prea tranşant, haideţi să lecturăm acest pasaj biblic:
              Sfânta Evanghelie după Matei, Capitolul 10, 32-33
“Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în Ceruri. Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în Ceruri.”
              Ce înseamnă “va mărturisi pentru Mine”? Este atât mărturisirea directă a Domnului Iisus Hristos ca Dumnezeu, cât şi a învăţăturii Sale pe care o găsim în Biblie şi în tradiţia patristică. În cazul pe care îl dezbatem aici, învăţătura Sa este limpede şi explicită, Dumnezeu a binecuvântat însoţirea dintre un bărbat şi o femeie şi a condamnat direct homosexualitatea şi păcatele contra firii. Votând DA la referendum pentru căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, mărturisim pentru El şi pentru învăţătura Sa şi nu ne lepădăm prin tăcere şi lipsa de acţiune.
              Ce înseamnă “va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor”? Înseamnă că nu e de ajuns să avem doar o mărturisire intimă sau exprimată într-un cadru privat sau restrâns, nu e suficient să credem corect, dacă nu şi exprimăm acest crez atunci când ni se cere asta. Acum suntem chemaţi înaintea oamenilor, suntem chemaţi să mărturisim public prin vot. Păcatele se fac atât prin faptă şi prezenţă, cât şi prin inacţiune şi absenţă. Să fim treji, să nu ne lepădăm prin pasivitate, tăcere şi neglijenţă!
              Dacă cumva credeţi că e deja prea mult, haideţi să mai citim un pasaj bine evidenţiat de Ps. Evloghie Sibianul intr-o predică recentă:
    Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, Capitolul 1
“26. Pentru aceea, Dumnezeu i-a dat unor patimi de ocară, căci şi femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii;
27. Asemenea şi bărbaţii lăsând rânduiala cea după fire a părţii femeieşti, s-au aprins în pofta lor unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi, săvârşind ruşinea şi luând cu ei răsplata cuvenită rătăcirii lor.
30. Aceştia, deşi au cunoscut dreapta orânduire a lui Dumnezeu, că cei ce fac unele ca acestea sunt vrednici de moarte, nu numai că fac ei acestea, ci le şi încuviinţează celor care le fac.”
               Ne oprim la ultimele cuvinte din versetul 30, care sunt înfricoşătoare. Suntem acuzaţi ca fiind vrednici de moarte nu doar dacă facem anumite păcate de moarte, ci şi atunci când doar le încuviinţăm. Să ne trezim fraţilor, nu e de ajuns să nu fim noi de acord cu aceste păcate (chiar dacă le facem noi înşine), ci trebuie să ne opunem lor, trebuie să nu le încuviinţăm, să avem atitudine, să nu tăcem. La situaţia dată, oare cum am putea face aceasta altfel mai bine decât mergând la vot? Aşa mărturisim adevărul şi nu încuviinţăm fărădelegea care bate la uşă şi aşteaptă să exploateze această lacună de formulare din Constituţie!
              Cu speranţa că se înţelege clar că nu avem voie să rămânem pasivi faţă de acest referendum, aş vrea să lămurim un alt aspect important. Cei care blamează şi boicotează referendumul aduc mai mereu un argument central şi anume că acesta nu este important, nu contează şi nu schimbă nimic. Acestora le adresez o singură întrebare: Dacă nu este important şi nu contează şi nu schimbă nimic, DE CE E AŞA IMPORTANT PENTRU VOI INCÂT VĂ MOBILIZAŢI EXEMPLAR, CA NICIODATĂ PANĂ ACUM PENTRU A VĂ OPUNE??? De ce sunteţi atât de vocali şi de organizaţi (de multe ori penibili şi plini de ură încât vi se citeşte patima prin toţi porii), de ce dezlănţuiţi o campanie media fără precedent împotriva referendumului şi ajungeţi să vă coborâţi chiar la acţiuni derulate la limita legalităţii şi mai nou chiar vădit ilegale şi neconstituţionale? Că mass media aservită vă susţine nu este de mirare, dar s-a ajuns prea departe. Acum vă susţin şi instituţiile statului, care încalcă flagrant legea pentru a interzice dreptul la corecta informare a publicului, vă susţin primăriile, poliţia, jandarmeria şi comitetul electoral central, spre exemplu. Rămâne să o mai facă şi instanţele. Boicotul şi abuzurile deja sunt nenumărate. S-a ajuns la penibilul absolut, în emisiunile de informare despre Referendum să fie interzisă folosirea sau exprimarea chiar a cuvântului Referendum!!!
              De ce toată această desfăşurare şi etalare de forţe şi mai ales cu atâta patimă, patos şi cheltuială? De ce vă agitaţi, dacă nu contează (nu vă mai întreb cum de nu contează pentru voi peste trei milioane de români, vecini şi fraţi de-ai voştri, care au semnat pentru asta, cum de îi luaţi în râs şi îi socotiţi inexistenţi)?
               Să nu îmi spuneţi că vă pasă pentru că sunt costuri mari. Placa cu spitalele şi orfelinatele e veche şi nu mai ţine figura, pentru că nu are legatură cu subiectul. E normal să fie costuri, orice lucru bun se face cu sacrificii. Nu contează cât costă dacă merită, ştiţi cu toţii prea bine asta. Şi aşa de dragul discuţiei vă spun că prin comparaţie nici nu e scump. Spre exemplu, este mai ieftin decât suma de bani alocată pentru un singur an din cei patru ani planificaţi pentru reeducarea ideologică a părinţilor din România prin acel program de tip nazist şi absolut iresponsabil. Dacă acest Referendum nu va trece, statul român va plăti 70 de milioane de euro pe un singur an pentru reeducarea părinţilor cu absurditatea ideologiei de gen. Statul va plăti operaţii de schimbare de sex, tratamente nominale de schimbare a genului etc. Statul deja plăteşte manuale şcolare care promovează căsătoria dintre un bărbat şi un alt bărbat. La toate acestea se mai adaugă costurile pentru implementarea modificărilor legislative cu scop represiv. Asta e doar un exemplu, sunt multe altele.
              Cum de în aceste cazuri întemeiate nu s-au sesizat aceşti cetăţeni vigilenţi care rezistă şi fac judo cu corupţia, cum de nu a sărit nimeni cu placa spitalelor şi a costurilor? Ce coincidenţă, toţi se trezesc la comandă şi sunt cuprinşi subit de sentimente generoase numai atunci când în joc e biserica sau valorile ei sau altele din acelaşi registru.
              Revenind acum la întrebarea de mai sus, îmi permit să vă răspund tot eu. Vă “daţi de ceasul morţii” pentru că totul contează enorm.
              Da, miza este imensă şi aş îndrăzni să spun istorică în actualul context de evoluţie al societăţii şi voi ştiţi sau intuiţi asta prea bine, mult prea bine. Miza pentru care luptaţi este mai mare, nici măcar ideologia de gen sau drepturile comunităţii LGBT nu sunt priorităţile pentru care vă zbateţi, acestea sunt doar un paravan, sunt calul troian, pretextul sau instrumentul. În numele lor va veni adevărata ideologie totalitară şi profund anticreştină, care va depăşi cu mult în grozăvie şi gravitate tot ce ne putem imagina.
              Miza reală o reprezintă familia creştină şi Cuvântul Lui Dumnezeu, lupta se duce pentru credinţă şi sufletul nostru. Acestea mai sunt de cucerit în lumea asta şi cel mai bine sunt ocrotite în familia creştină, în biserica Lui Dumnezeu.
              Fraţi creştini, oare nu îi vedeţi că se agită toţi, nu vedeţi că au ieşit la luptă, conştient sau inconştient, oare nu pricepeţi că aceştia intuiesc miza reală? Oare de ce ne urăsc atât de mult pe noi, creştinii? Tocmai pe noi, care avem cea mai paşnică şi iertătoare religie din lume. Noi nu le facem nici un rău, din contra îi iertăm pe cei care ne fac rău şi culmea avem ca deziderat iubirea vrăjmaşilor noştri. Şi totuşi suntem cei mai persecutaţi din lume, asta la modul statistic şi nu doar în trecut, ci şi în prezent. Sună cam suspect, nu-i aşa?
              V-aţi întrebat vreodată de ce ne urăsc aşa de mult? Pentru că noi le stăm în gât, pentru că suntem dovada vie că ei greşesc, noi suntem oglinzi pentru sufletul şi conştiinţa lor, suntem piedici pentru libertatea pe care ei o înţeleg simplist prin patimi şi plăceri, “carpe diem” la maxim e dictonul lor, iar noi prin simpla noastră existenţă şi prezenţă le tulburăm confortul cotidian axat strict pe împlinirea poftelor şi a plăcerilor.
              Simpla noastră prezenţă cu stilul nostru de viaţă axat pe valori centrate în jurul credinţei adevărate îi deranjează deoarece îi arată pe ei în lumina reală, noi suntem vrând nevrând modelul de comparaţie şi câtă vreme existăm, ei nu mai pot păcăli pe nimeni şi nu mai pot păcătui liniştiţi şi cu voie bună.
              Haideţi să înţelegem că nu putem rămâne pasivi, acum e timp de mărturisit, implicaţi-vă, rugaţi-vă, răspândiţi flyere, postaţi, votaţi!
              Chiar dacă nu vom vota şase milioane şi votul nostru nu va trece, chiar şi aşa va conta enorm, va conta în faţa Lui Dumnezeu pentru care vom fi mărturisit. Chiar dacă ştim că taina fărădelegii se va lucra până la urmă şi toate se vor împlini cum a fost profeţit (indiferent de acest referendum, care este până la urmă doar o mică barieră temporară, care şi aşa conteaza destul), noi vom şti că ne-am făcut datoria şi vom întelege să le primim pe toate indiferent de rezultat, aşa cum le merităm pentru păcatele noastre.
              Nu vă lăsaţi păcăliţi, definiţia clară a căsătoriei va da direcţia viitoarei educaţii în şcoli. Modul în care definim căsătoria acum, va influenţa generaţiile viitoare întrucât de definiţia căsătoriei se leagă reglementarea multor altor instituţii şi realităţi juridice în societate. Prima pe listă este otrava numită ideologia de gen, care deja a intrat în şcoli (pe scurt, aceasta învaţă că sexul nu este un dat biologic, ci o alegere. Nebunie în formă pură!). Urmează parteneriatul civil, adopţia de copii de către aceste cupluri şi totul se va schimba, se vor modifica manualele, filmele, desenele animate, reclamele, emisiunile, dezbaterile. Se va înăspri legislaţia şi va dispărea libertatea de exprimare şi libertatea religioasă, care va fi condiţionată. Oricine va putea fi acuzat de discriminare, homofobie, intoleranţă sau instigare la ură. Se vor plăti amenzi, copiii vor fi scoşi din familia naturală şi se va merge la închisoare. Nu vă miraţi, toate acestea se întâmplă deja în alte ţări la scară mai mică sau mai mare.
              Cum puteţi crede că acest demers democratic şi constituţional, unic în istoria noastră recentă, demers care a presupus angrenarea a milioane de români şi care la modul aproape imposibil a depăşit toate cerinţele exagerate ale legii şi care s-a zbătut timp de trei ani să ajungă la final, cum puteţi încă să credeţi după toate acestea că acest Referendum nu contează?
              Mă repet, termenul actual de ”soţi” din art. 48 din Constituţie este vag. Nu stabileşte clar nici numărul, nici sexul soţilor şi nici natura explicită a faptului că soţ înseamnă doar om şi nu persoană, spre exemplu în India delfinul este considerat persoană non umană. Celor care credeţi că fabulăm şi inventăm scenarii, vă transmitem o singură rugăminte: aruncaţi privirea peste graniţe, la ţările din jur şi înţelegeţi că deja se întâmplă unele dintre aceste nebunii sau urmează în curând, de la căsătorii între trei sau mai mulţi de acelaşi sex sau combinat până la căsătorii spirituale cu animale sau copaci. Zoofilia şi necrofilia spre ex. nu mai sunt subiecte tabu, ele sunt în dezbatere de multişor în anumite ţări… Chiar dacă multe nu sunt legale încă şi sunt practicate doar spiritual sau ritualic tradiţional în unele cazuri, ele sunt deja acceptate tacit sau chiar explicit. Trendul este acela al unei deschideri fără precedent faţă de asemenea practici, iar politica paşilor mărunţi dă mereu roade în timp. Odată deschisă “cutia Pandorei” prin legalizarea unor asemenea practici, nimeni nu mai poate anticipa exact unde se va ajunge.
              Acest Referendum este până la urmă un examen duhovnicesc şi nici măcar nu ni se cere mult să îl trecem. Dacă îl picăm acum, oare ce vom face atunci când vor veni acele examene adevărate, acele încercări cumplite despre care am auzit cu toţii că vor veni?
              Dacă vom pica acest examen, va fi exclusiv vina noastră. Dacă până acum mai dădeam vina pe politicieni pentru tot răul pe care îl aprobă şi legiferează, acum în mod paradoxal aceştia şi-au făcut datoria, au votat în majoritate covârşitoare şi au trecut acest examen al legiferării, lăsând la final toată răspunderea pe umerii noştri, mai exact la mâna votului nostru. O situaţie fără precedent, nu vom avea pe cine arunca vina în afară de noi, vom fi singurii vinovaţi meritându-ne soarta, să nu fie!
              La final vreau să vă mărturisesc că cineva în mod special m-a determinat să scriu aceste rânduri. Hotărârea şi determinarea de a trece la acţiune şi în final de a vă adresa acest îndemn scris, se datorează în mare măsură şi doamnei avocat Ana-Corina Săcrieru. Exemplul ei a fost covârşitor şi impresionant.
              Am descoperit-o şi urmărit-o la dezbaterea publică despre referendum şi apoi la conferinţele Coaliţiei pentru Familie. Am fost profund impresionat de prestaţia ei strălucită. Totul la superlativ, ţinută, prezenţă de spirit, eleganţă şi rafinament în comportament, dar totul ferm şi fără compromis, ştiinţa de carte, coerenţă şi claritate în exprimare, tact, calm, răbdare şi stăpânire de sine, prezenţă de spirit şi curaj de mărturisitor! Oare nu era mai comod pentru această distinsă doamnă să stea liniştită acasă şi să se mulţumească doar cu mersul la vot la referendum? Avea nevoie de prezenţa la acele dezbateri unde a fost forţată să ţină piept acelor atacuri furibunde? Cât curaj la o singură femeie care a înţeles să se ”jertfeasca” pe sine şi să mărturisească public fără compromisuri!
              De ce toate acestea, oare de ce? Răspunsul este simplu, pentru că şi ea a înţeles perfect care e miza reală ce se află în joc acum, mai exact viitorul nostru şi al copiilor noştri. Nu a ezitat, şi-a pus la bătaie toate abilităţile şi nu şi-a îngropat talantul primit. Cinste ei! Celor care se plâng că nu avem exemple sau formatori de opinie de calibru şi calitate, vă recomand acest exemplu-şcoală.
              Doamna avocat, eu mă simt obligat să vă mulţumesc personal pentru puterea exemplului de care daţi dovadă! Dumnezeu să vă întărească în acest război cumplit şi să duceţi lupta bună până la capăt!
              Iertare pentru îndrăzneală, gânduri bune şi Doamne ajută!

              Pentru cei interesaţi adaug aici câteva linkuri cu prezenţa doamnei avocat la emisiuni sau conferinţe:
https://www.youtube.com/watch?v=ZKWiwOLEE6Q

Aici link download acest document in format PDF,
https://wetransfer.com/downloads/c05eede33f72286dfe1d1035e20266e920181003075951/ab089a683cdec6cd37f167a7a616e1d220181003075951/6f68d4


marți, 25 septembrie 2018

Mărturii despre Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul
In pustie la Ghizinoia
EPISOD 9


miercuri, 12 septembrie 2018

Mărturii despre Adevărul Dreptei Credinţe
Părintele Arhimandrit Varlaam
Stareţul Mănăstirii Eden


vineri, 11 mai 2018Mărturii despre Adevărul Dreptei Credinţe
Schimonahia Teodosia
Stareţa Mănăstirii Valea Roșie

sâmbătă, 7 aprilie 2018

joi, 15 martie 2018

vineri, 2 martie 2018


Mărturii despre Adevărul Dreptei Credinţe

Mărturia lui
Ciocîrlan Constantinjoi, 22 februarie 2018

Părintele Gheorghe Catrinoiu
la 100 de ani

”Tac mă cheamă”

Mulțumim Părintelui Andrei Onofrei pentru dragoste și ajutor la realizarea acestui interviu.vineri, 19 ianuarie 2018
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, râul Iordan și-a schimbat cursul ieri 5/18 Ianuarie 2018,
în Ajunul Bobotezei pe Stil Vechi.
miercuri, 27 decembrie 2017

Mărturii despre Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul
EPISOD 8
Mărturia Monahiei Filareta