joi, 27 octombrie 2011

Ce nu stiati despre Recensamant


Ce nu stiati despre Recensamant !!!

     Vă supunem atenţiei cateva informatii foarte interesante ce tratează recensământul dintr-o perspectivă legală ascunsă ochilor publicului. Metodologia dubioasa a acestui recensământ este dezvăluită şi trebuie să reţineţi, că diversiunea cu CNP-ul este făcută să distragă atenţia de la esenţial.
Esenţialul este că datele dvs. obţinute în mod ilegal, pot ”migra” în afara ţării şi este posibil sa fie folosite de puteri străine, dar şi de companii multinaţionale străine. Conform unei Decizii a Comisiei Uniunii Europene privind protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal, acestea s-a hotarat in mod curios ca vor ajunge, ce coincidenta, tocmai in Israel   (Jurnalul Oficial L 027 , 01/02/2011 p. 0039 – 0042, Decizia Comisiei
din 31 ianuarie 2011 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul de protecție adecvat asigurat de Statul Israel privind prelucrarea automată a datelor cu caracter personal
[notificată cu numărul C(2011) 332] (Text cu relevanță pentru SEE) (2011/61/UE)
COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date [1], în special articolul 25 alineatul (6),
După consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,
întrucât:
(1) În temeiul Directivei 95/46/CE, statelor membre li se cere să ia măsuri astfel încât transferul datelor cu caracter personal către o țară terță să poată avea loc numai în cazul în care țara terță în cauză asigură un nivel adecvat de protecție și în cazul în care legile statelor membre care pun în aplicare alte dispoziții ale directivei sunt respectate înainte de transfer.
....... ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
(1) În sensul articolului 25 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE, se consideră că Statul Israel oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transferate din Uniunea Europeană în ceea ce privește transferurile internaționale automate de date cu caracter personal din Uniunea Europeană sau în cazul transferurilor neautomate, dacă aceste sunt supuse unor prelucrări automate în Statul Israel.
(2) Autoritatea israeliană competentă în materie de supraveghere a aplicării standardelor juridice privind protecția datelor în Statul Israel este “Autoritatea privind legislația, informația și tehnologia din Statul Israel (ILITA)”, menționată în anexa la prezenta decizie. )

Revenind la problema noastra trebuie sa stiti ca, formula în care se desfăşoară recensământul acum este ilegală, pentru că INS nu are voie să ceară:
- semnătura;
- locul de muncă;
- situația familială;
- date privind bunurile deținute;
- convingerile religioase*;
- date privind starea de sănătate*.
(*date considerate cu caracter special)
INS nu a bifat nici o categorie de destinatari și nici garanțiile care însoțesc dezvăluirea datelor către terți. De asemenea, INS nu a specificat că va distruge datele sau că le va transfera.
INS nu a cerut voie să strângă o bună parte dintre datele din formular. Iată poate și un posibil răspuns la întrebarea “de ce este închisă Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal exact în perioada recensământului, cu o zi decalaj”. Asta pare să fi fost singura soluție de “compromis” pentru ca instituția să nu oprească recensământul cu totul, la sesizările cetățenilor.
Conform Legii 677/2001, fiecare operator care lucrează cu date personale trebuie să își notifice activitatea ANSPDCP printr-un formular în care bifează fiecare tip de informație colectată.
Notificarea INS a fost depusă în 12 ianuarie 2007, la scurt timp după înființarea ANSPDCP, și are numărul de înregistrare 15.
Poate fi găsită pe site-ul instituției adica, (http://www.dataprotection.ro/notificare/cautari.do?action=search_action&criteriuNrNotificare=1&nrNotificare=&criteriuDenumireOperator=3&denumireOperator=Institutul+national+de+statistica&criteriuDenumireReprezentant=1&denumireReprezentant=&criteriuScopPrelucrare=6&scopPrelucrare=&criteriuLocalitate=1&localitate=&criteriuJudet=3&judet=&criteriuTara=1&tara=&pk=245),
 sau, în caz că și site-ul își întrerupe operațiunile cu publicul,  http://www.riscograma.ro/wp-content/uploads/2011/10/viewPdfNotificare.pdf
Ei bine, doar o parte dintre activități sunt bifate. Dintre cele prezente și pe formularul de recensamânt, iată ce are voie INS să ceară:
numele și prenumele, inclusiv ale membrilor de familie
- sexul
- data și locul nașterii
- cetățenia
- date din actele de stare civilă
- adresa
- profesia
- formarea profesională, diplome, studii
- originea etnică*
- s-au gândit chiar și la CNP*
Concluzia este explicita si implicita.........in rest s-auzim de mai bine.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vă rugăm să comentați decent în limitele bunei cuviințe.