duminică, 30 iunie 2013

Cum a dobândit Sfântul Maxim Kavsocalivitul darul rugăciunii inimi

Sfântul Maxim Kavsocalivitul avea multă sete de a dobândi rugăciunea inimii si o ruga mereu pe Maica Domnului să-i dăruiască acest dar al rugăciunii. Si i-a dat Dumnezeu după inima lui si i-a împlinit dorinţa lui. lată cum s-a întâmplat.
I s-a arătat lui Maica Domnului si aceasta i-a spus: „Maxime, urcă în Vârful Athonului, pentru a primi darul rugăciunii inimii". Si a urcat Sfântul si a primit ceea ce dorea cu atâta ardoare. A urcat, dar cum a urcat ? A urcat însetat, a urcat înfometat, a urcat nedormit, chinuindu-si trupul, a urcat desculţ, cu credinţă fierbinte, cu smerenie multă si cu neţărmurită evlavie. A urcat având inima curată si mintea curăţită. A urcat cu nădejde vie si cu căldură îninimă. A urcat până în vârf si a udat pământul cu lacrimi fierbinţi si multe.
A urcat, dar nu a primit de îndată darul cel mult dorit.
A coborât, deci, în Biserica Maicii Domnului întristat, dar nu dezamăgit. Si iarăşi a urcat cu mai multă credinţă, cu mai multă evlavie, cu mai multă smerenie, cu mai multă rugăciune, cu mai multă căldură, cu mai multă foame si cu îndoită sete a sufletului si a trupului, cu mai multe lacrimi si cu hotărârea că dacă nu se va învrednici de darul mult râvnit, să nu mai plece din Vârful Athonului, nici să mănânce, nici să bea apă si nici să de ochilor săi somn, nici amorţeală pleoapelor sale, după cum scrie: „Cuvioase părinte, nu ai dat somn ochilor tăi, nici amorţeală pleoapelor tale, până când n-ai eliberat de patimi sufletul si trupul tău. Venind dar Hristos împreună cu Tatăl si-au făcut în tine sălaş".
Acestea erau luptele cele văzute ale cuviosului.
Dar luptele cele nevăzute pe care le avea cu nevăzuţi demoni, cine ar putea să le
povestească? Deoarece demonii, când au observat că Sfântul râvneşte să primească darul rugăciunii inimii, au ridicat aproape toate cetele diavoleşti, pentru a-l tulbura si a-l înfricoşa pe sfânt, pentru ca din cauza fricii sfântul să fugă, fără a primi rodul stăruinţelor sale. Demonii se năpusteau asupra lui în număr nesfârşit, cu strigăte si zgomote asurzitoare. Si alte nenumărate semne înfricoşătoare trimiteau demonii în mintea cuviosului, pentru a-l face să fugă de frică, dar acesta a rămas neclintit, până ce a primit ceea ce râvnea.
In Vârful Athonului a coborât Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ţinând în braţele sale pe pruncul lisus, înconjurată de nenumăraţi îngeri. Iar Vârful Athonului i se părea sfântului mai cuprinzător decât cerurile. Si pe bună dreptate, i se părea astfel, deoarece coborâse acolo Impărăteasa Cerurilor, împreună cu Fiul ei si Dumnezeu cel neîncăput de Ceruri.
Iar Sfântul, văzând cu ochii săi pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, a căzut la pământ si i s-a închinat de trei ori, spunând de fiecare dată: „Născătoare de Dumnezeu Fecioară bucură-te, ceea ce eşti plină de daruri Marie, Domnul e cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei si binecuvântat este rodul pântecelui tău, pentru că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre". Si atunci Maica Domnului a dat cuviosului, cu preacuratele sale mâini, artos sfânt, pe care, luându-l cu evlavie, cuviosul l-a mâncat.
Atunci, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu s-a făcut nevăzută de la fata Sfântului, iar acesta - în timp ce mânca pâinea sfântă - a simţit în inima sa fierberea si clocotirea rugăciunii. Iar, din acel ceas, si când dormea si când era treaz, rugăciunea clocotea în inima lui, îndulcindu-i sufletul, încălzindu-i inima si luminându-i ochii mintii, ajungând să fie luminat astfel încât vedea cu ochii lui în întunericul nopţii atât de bine, ca si când ar fi strălucit soarele în plină zi. Si, de multe ori se ridica si era purtat prin aer cu trupul, ca un vultur.

Iar tâlcuirea acestei istorioare ne arată că darul rugăciunii neîncetate a inimii se dă celui care urcă în Vârful Athonului. Adică primeşte de la Dumnezeu măsura deplinătăţii rugăciunii inimii acela care petrece o vieţuire înaltă, neprihănită si curată. Aceasta este o vieţuire chinuitoare pentru trup, dar odihnitoare si mângâietoare pentru suflet. O vieţuire care înaltă mintea la cer, precum este înălţat Vârful Athonului între nori.