duminică, 17 iulie 2022

 

Neîngenuncherea Duminica și în timpul

Sfintei Liturghii

Recomandare de carte – ”Îngenuncherea. Îndreptar canonic”

Autor: Mitr. Grigorie D. Papathomas. Editura Metafraze 2022

 


   Aducem în fața credincioșilor și mai ales în atenția slujitorilor bisericii noastre un subiect de o covârșitoare importanță. Vom prezenta foarte pe scurt concluziile acestei cărți, care nu trebuie să lipsească din casa oricărui creștin ortodox și în nici un caz din biblioteca sau fondul de carte al fiecărui preot sau ierarh.

   Frați creștini, a sosit timpul să înțelegem, măcar acum in al unsprezecelea ceas, faptul că Biserica trebuie să interzică în mod categoric îngenuncherea în toate momentele cultice ale propovaduirii Invierii lui Hristos și a Vieții veacului ce va sa fie și să proclame prin glasul păstorilor săi cu glas puternic la predică, faptul că îngenuncherea este anticanonică în zilele de duminică și pe durata dumnezeieștii Liturghii precum și în zilele Cincizecimii (și în alte câteva situații punctuale enumerate la finalul rezumatului nostru).

   Biserica trebuie să facă acest lucru nu de capul ei, ci doar din perspectiva tradiției apostolice, canonice și patristice. "Neplecarea genunchilor" în anumite momente, este hotărâtă și formulată clar și răspicat de sfinții părinți și de către canoanele bisericii. Noi trebuie doar să ascultăm glasul lor și să punem grabnic în aplicare această poruncă și să revenim în matca canonică a practicii ortodoxe autentice, lepădând sedimentările istorice nefaste ale influențelor exterioare.

   Spre deosebire de îngenunchere, ca element specific al stării de pocăință,  neîngenuncherea, în momentele prăznuitoare ale Învierii lui Hristos, reprezintă nu doar temeiul dogmatic al bunei rânduieli liturgice, ci chiar miezul mărturiei eshatologice pe care trupul bisericesc o aduce înaintea lumii permanent, la fiecare dumnezeiască Liturghie, cu privirea ațintită asupra „vieții veacului ce va să fie” și a Învierii de obște, evidențiindu-ne totodată libertatea și condiția de fii ai lui Dumnezeu.

   Cu toate că Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325) a oferit o soluție definitivă problemei, conferind prestigiu incontestabil neîngenuncherii în ziua duminicii, uzanța nepotrivită și deviantă a îngenuncherii duminicale persistă încă, în pofida prevederilor canonice și a argumentației teologice formulate de nenumărați Sfinți Părinți, precum Vasile cel Mare, Teodor Studitul sau Nicodim Aghioritul.

   Tradiția Bisericii, prin cele aproape 100 de mărturii patristice luate în considerare, a consfințit o singură practică liturgică de netăgăduit și autentic duhovnicească: în momentele pascale (prăznuitoare ale Învierii) și eshatologice din viața bisericească nu este  îngăduit să îngenunchem!

   În concluzie, haideți să revenim la așezămintele curate și frumoase ale Sfinților Părinți și să reținem (să punem în practică) care este timpul neîngenuncherii canonice în sânul Bisericii:

-       Toate duminicile anului liturgic (de la vecernia din după-amiaza zilei de sâmbătă până la vecernia din după-amiaza zilei de duminică).

-       De la Paști până la Cincizecime (de la dumnezeiasca Liturghie pascală până la vecernia Duminicii Cincizecimii).

-       În perioada de prăznuire a Dodecaimeronului, a celor 12 zile de la Crăciun până la Bobotează.

-       La hirotonia diaconului, preotului sau episcopului (cu excepția candidatului care e hirotonit).

-       Pe durata marilor sărbători domnești.

-       În timpul dumnezeieștilor Liturghii din zilele de rând. Cu alte cuvinte, când se săvârșește dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare sau a Sfântului Ioan Gură de Aur, indiferent de ziua în care cade, nu îngenunchem!

   Mulțumim persoanei care ne-a semnalat această mare problemă și ne-a dăruit cartea, cu îndemnul de a face pe cât posibil cunoscut acest subiect. Ne dorim să auzim de acum încolo cât mai des la predici îndemnuri de a nu îngenunchia când nu este cazul, pentru a îndrepta  prin învățătură acest obicei necanonic, făcându-ne noi înșine pildă și exemplu personal. Așa să ne ajute Dumnezeu!

 

 

 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vă rugăm să comentați decent în limitele bunei cuviințe.