luni, 16 octombrie 2023

 

O mare și foarte importantă Minune a Maicii Domnului Mângâietoarea” și grabnic ajutătorul ei Acatist

   Publicam (poate în premieră pentru spațiul online) aici traducerea Acatistului Maicii Domnului, al icoanei făcătoare de minuni „Paramythia" (Mângâietoarea) de la Mn. Vatopedi Sfântul Munte Athos,  varianta diferită de traducerea rusească. Aceasta din urmă, care circulă pe internet, are un limbaj nu tocmai fericit și este departe de dulceața graiului, de simplitatea și frumusețea traducerii actuale care are ca sursă Editura Agapis 2022, ”Al doilea Buchet de Acatiste ale Maicii Domnului”.

   Așteptam de multă vreme o traducere bună, deoarece minunea care a inspirat acest Acatist, este una extraordinară ca mesaj și de o covârșitoare importanță pentru orice suflet de creștin bântuit de ispitele îndoielii sau chiar ale deznădejdii (să nu fie!). Această minune uluitoare, dăruiește nădejde, bucurie și credință celor mai încercate suflete creștinești care o iubesc pe Maica Domnului, fie ele și mult păcătoase sau căzute în mrejele slăbiciunilor și neputințelor omenești. Prin mijlocirea Maicii Domnului oricând există speranță și nădejde de îndreptare, vindecare și mântuire, întotdeauna!

   Frați creștini care aveți necazuri, boli și dureri, voi cei cu sufletele îndurerate care treceți prin încercări, alergați la Preasfânta Stăpână, Doamnă și Împărăteasă, Maica Luminii și nădejdea noastră, rugați-vă ei și citiți cu dragoste acest Acatist minunat dacă puteți. Ajutorul ei nu se va lăsa așteptat, Ea este Mângâietoarea și Grabnic Ajutătoarea. Lucrați ori de câte ori puteți și cea mai veche și puternică rugăciune din lume adresată Maicii Domnului, adică cea supranumită și ”Închinăciunea Arhanghelului” (Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pre Mântuitorul sufletelor noastre.) și tristețea va cădea ca un val de solzi grei de pe sufletul vostru. Mai multe despre această tainică rugăciune scurtă a bucuriei și minunile ei, puteți citi în materialul anterior urcat în patru părți.

   Mai jos relatăm minunea icoanei Maicii Domnului Paramythia urmată de preafrumosul ei Acatist. Mulțumim preasfintei, preacuratei, preabinecuvântatei, slăvitei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, pentru marea purtare de grijă și multele ei faceri de bine, milostiviri și minuni.

 

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Paramythia” de la Vatopedi

   Această icoană preafrumoasă este o frescă din secolul al XIV-lea care s-a aflat în pridvorul bisericii mari (katoliconului) mânăstirii Vatopedi, iar după săvârşirea minunii a fost strămutată într-un paraclis închinat Maicii Domnului Mângâietoarea (Paramythia).

   Exista în trecut obiceiul ca, ieşind monahii din katolicon dupa săvârşirea slujbei utreniei, să se închine la icoana Maicii Domnului în privdor şi acolo egumenul să înmâneze portarului cheile de la poarta închisă decuseară a mânăstirii spre a o descuia.

   Tradiţia spune că la 21 ianuarie 1320, când egumenul dădu portarului cheile, icoana s-a însufleţit deodată, Maica Domnului strigându-le: „Nu deschideţi astăzi porţile mânăstirii, ci urcaţi-vă pe ziduri şi alungaţi piraţii!” Atunci – o, minunile Tale, Hristoase Împărate! – Pruncul Iisus ce şedea în braţele Născătoarei de Dumnezeu, mişcându-şi mânuţa, acoperi gura Preacuratei Maicii Sale şi îi spuse: „Nu, Maica Mea, nu le spune. Lasă-i să fie pedepsiţi după cum merită, căci şi-au lăsat datoriile lor călugăreşti!”. Atunci, Născatoarea de Dumnezeu, cu multă îndrăzneală a Maicii către Fiul şi Dumnezeul său, luă mânuţa lui Hristos, coborând-o de la gura sa şi, îndreptându-şi capul spre dreapta, se slobozi de mâna lui Iisus, strigându-i egumenului pentru a doua oară: „Nu deschideţi astăzi porţile mânăstirii, ci urcaţi-vă pe ziduri şi alungaţi piraţii!” Iar apoi: „Luaţi aminte şi pocăiţi-vă, căci Fiul meu s-a mâniat pe voi!” Şi repetă şi a treia oară: „Astăzi nu deschideţi porţile mânăstirii…”.

   După terminarea glăsuirii, Născătoarea de Dumnezeu şi Preasfântul său Prunc căpătară iaraşi înfăţişare de icoană, rămânând însă în pozitia care se vede astazi, adică Preacurata ţinând mânuţa lui Hristos sub gura sa, având capul îndreptat către dreapta pentru a fi slobodă, iar expresia chipului său fiind plină de neţărmurită îngăduinţă, dragoste şi îngrijorare de Mamă, în timp ce Hristos, deşi Prunc, are o faţă aspră de Judecător.

   Această icoană este cu adevărat nefăcută de mână omenească, deoarece s-a săvârşit în forma de astăzi prin Harul lui Dumnezeu, după intervenţia minunată a Maicii lui Dumnezeu pentru ocrotirea mânăstirii, de aceea se şi numeşte Maica Domnului Mângâietoarea (Paramythia). După cum spun pelerinii veniţi la mânăstire, care nu se mai satură privind-o, dumnezeiasca dulceaţă a chipului Preacuratei Fecioare odihneşte şi mângâie sufletul omenesc.

   Prin această minune se face încă o dată vădit faptul – în deplin acord cu credinţa Bisericii – că Îndrăzneala de Maică a Născătoarei de Dumnezeu către „Fiul şi Dumnezeul său” mijloceşte pentru păcatele neamului omenesc, mântuindu-l prin rugăciunile sale din grozăviile pe care le merită pentru mulţimea păcatelor lui.

   De la săvârşirea minunii, călugării păstrează nestinsă candela din faţa icoanei. Sfânta Liturghie se ţine în fiecare vineri în bisericuţa Paramythiei, iar Paraclisul Maicii Domnului se cântă zilnic. Există obiceiul ca tunderile în monahism să se facă în acest paraclis.

   De această icoană este legată şi viaţa cuviosului Neofit Vatopedinul, care pe atunci se îngrijea de paraclisul acestei icoane făcătoare de minuni. Odată, cuviosul fu trimis de mânăstire pentru a sluji o bucată de vreme la un metoc din Evvia. Acolo căzu greu bolnav şi se ruga Maicii Domnului să-l învrednicească a muri la mânăstirea de metanie. Auzi atunci îndată, lăuntric, vocea Preacuratei spunându-i: „Neofite, mergi la mânăstirea ta şi după un an să fii gata”.

   Mulţumind cuviosul Maicii Domnului pentru păsuirea dăruită, îi zise ucenicului său să se pregătească pentru întoarcerea la mânăstire. Cu adevărat, după trecerea vremii, într-o zi, după ce se cuminecă cu Preacinstitele Taine, urcând cuviosul scările din faţa paraclisului Paramythiei, auzi iarăşi glasul Preacuratei: „Neofite, vremea ieşirii tale a sosit”. Mergând aşadar cuviosul la chilia sa, îşi pierdu puterea şi, cerându-şi iertare de la întreaga obşte, îşi încredinţă duhul în braţele Născătoarei de Dumnezeu.


Acatistul Maicii Domnului „Paramythia" (Mângâietoarea) de la Mn. Vatopedi Athos

 

   După obișnuitul început se zic:

 

Condacele şi Icoasele

Condacul 1

   Pe cea care ne-a adus bucurie în locul întristării, pe izbăvitoarea noastră, care a născut în chip tainic pe Fiul lui Dumnezeu, unind fecioria cu naşterea, să o lăudăm noi credincioşii şi văzând cât de grabnic ne ascultă rugăciunile şi ne ajută în nevoile noastre, să îi cântăm: Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

 

Icosul 1

   Ai venit ca o stea luminoasă în negura vremurilor pline de păcat, să ne aduci Lumina lumii, întrupată din trupul tău cel fecioresc şi luminându-ne să ne suim la cer. Pentru aceasta, te rugăm să ne ajuți să urcăm spre Înviere, ca ajungând în Raiul cel dorit, să-ți cântăm cu îngerii aşa:

   Bucură-te, rază sfântă de lumină;

   Bucură-te, că eşti a cerului Împărăteasǎ;

   Bucură-te, că toți în lume azi te preamăresc;

   Bucură-te, că eşti Maica Fiului ceresc;

   Bucură-te, că Lumina lumii dintru tine s-a întrupat;

   Bucură-te, că de la sânul tău cel fecioresc S-a alăptat;

   Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

 

Condacul al 2-lea

   Ai fost din veci aleasă să fii Maica Dumnezeului nostru, pentru că în marea Sa bunătate, voia să ne izbăvească sufletele din pierzare, prin În- truparea şi Jertfa Sa, de aceea Îi cântăm: Aliluia!

 

Icosul al 2-lea

   Prin smerenia ta, te-ai înălţat, pentru că primind să fii Născătoare de Dumnezeu ai fost ridicată şi cinstită mai presus de îngeri, dar tu nu ai uitat rudenia ta de pe pământ, pe noi oamenii supuşi ispitelor, mijlocind pentru noi la tronul sfânt, de aceea îți cântăm:

   Bucură-te, că îngerul Gavriil ție cu vestea bună ţi s-a arătat;

   Bucură-te, că Împăratului slavei te-ai făcut sfinţit palat;

   Bucură-te, că ai primit cu smerenie crucea cea cerească;

   Bucură-te, că prin tine, Domnul a luat fire omenească;

   Bucură-te, îți strigăm şi te rugăm, fii mereu cu noi;

   Bucură-te şi nu ne lăsa să pierim în necazuri şi nevoi;

   Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

 

Condacul al 3-lea

   Pe tine, Stăpână preacurată, te lăudăm, pentru că tu ai fost şi ai rămas fecioară, binecuvântata eşti tu între femei şi binecuvântat este Rodul pântecelui tău, Căruia Îi cântăm: Aliluia!

 

Icosul al 3-lea

 

   Tot neamul omenesc aduce laudă celeia ce prin naştere feciorească a adus mântuire la toată lumea. Ei i s-au închinat magii şi păstorii, la icoana sa îngenunchează bogaţii şi săracii, drepții şi păcătoşii, iar ea ascultă rugăciunile tuturor şi trimite mulțime de binecuvântări, pentru care îi grăim: Bucură-te, că tu ai născut pe Dumnezeu;

   Bucură-te, că ai purtat, ca un nor sfânt, pe Fiul tău;

   Bucură-te, că spre Egipt, lung drum ai străbătut;

   Bucură-te, că la venirea ta, capiştile idolilor au căzut;

   Bucură-te, că te-ai întors la Nazaret, Copilul Sfânt să-L creşti;

   Bucură-te, că tu pe toți cu rugăciunea ta ne miluieşti;

   Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

 

Condacul al 4-lea

   Ai străbătut lung drum în Egipt, la îndemnul îngerului, pentru ca să fereşti Pruncul Sfânt de mânia lui Irod, dar murind acesta, te-ai întors la Nazaret, iar acolo cu multă grijă şi iubire I-ai călăuzit paşii, uimindu-te de înţelepciunea şi minunile pe care le săvârşea de mic, pentru care noi Îi cântăm: Aliluia!

 

Icosul al 4-lea

   Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, pentru noi oamenii şi pentru mântuirea noastră S-a pogorât din ceruri, S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din tine, preacurată Fecioară, iar noi minunându-ne de această taină îți grăim:

   Bucură-te, tu, care în lume multe lipsuri ai răbdat;    

   Bucură-te, tu, care prigoniri nedrepte cu Fiul tău ai îndurat;

   Bucură-te, că tu, cu multă dragoste şi dăruire L-ai crescut;

   Bucură-te, că văzând minunile Lui, ca Dumnezeu L-ai cunoscut;

   Bucură-te, că la inima de mamă vorbele şi faptele Lui le-ai pus;

   Bucură-te, că şi tu ai chemat în rugăciune ajutorul cel de Sus;

   Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

 

Condacul al 5-lea

   Cât de mult s-a întristat inima ta de Maică, atunci când ai simțit lipsa Fiului tău cel dumnezeiesc, pe când avea 12 ani, crezându-l pierdut, iar dacă l-ai găsit, vorbind învăţătorilor templului din Ierusalim, te-ai mirat, iar noi Îi cântăm: Aliluia!

 

Icosul al 5-lea

   Întreaga ta viață a fost o jertfă adusă lui Dumnezeu, ai suferit lipsuri, necazuri, umilinţe, ai plâns mult când L-ai văzut judecat, bătut şi osândit la moarte pe Cruce, dar acum te bucuri în Împărăţia cea cerească, iar noi îți aducem aceste laude:

   Bucură-te, tu, cea atât de bună, care mult ai suferit;

   Bucură-te, cea prin care Legea nouă s-a împlinit;

   Bucură-te, tu, care mult ai îndurat, văzând pe Fiul tău bătut şi chinuit;

   Bucură-te, că prin suflet ți-a trecut sabia durerii, când era răstignit;

   Bucură-te, că suferind, te-ai lăsat în voia lui Dumnezeu;

   Bucură-te, tu, care mult ai plâns pe Cel dorit al tău;

   Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

 

Condacul al 6-lea

   „Iată, mama ta!", i-ai spus Apostolului Ioan, atunci când erai pe Cruce, încredințându-ne odată cu el şi pe noi toți, ocrotirii Maicii Tale, pentru care Ţie, Mântuitorul nostru, Îți cântăm: Aliluia!


Icosul al 6-lea

   Prin păcatele noastre am mâniat pe Tatăl ceresc, am nesocotit poruncile Lui şi am umblat după voile noastre, dar tu, Stăpâna lumii, fii pururi mijlocitoare şi roagă-L să ne ierte, iar noi având nădejde întru tine, îți cântăm:

   Bucură-te, că tu, la tronul sfânt, pentru noi ai îngenunchiat;

   Bucură-te, că pentru lume rugându-te lui Dumnezeu, ai lăcrimat;

   Bucură-te, că mijloceşti neîncetat la Fiul tău;

   Bucură-te, că milă ai de noi, poporul Său;

   Bucură-te, că doar tu poți îndupleca pe Domnul să ne ierte;

   Bucură-te, că eşti chezăşuitoare pentru creştini şi-L rogi să ne îndrepte;

   Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

 

Condacul al 7-lea

   Cine poate spune că a înălţat rugăciune către tine, Fecioară preacurată, şi a rămas neajutat, pentru că eşti grabnică ajutătoare şi aduci bucurie în locul întristării, fiind puternică mijlocitoare la Dumnezeu, Căruia şi noi Îi cântăm cu cei de Sus: Aliluia!

Icosul al 7-lea

   Cine poate mărturisi slava ta în cer, îngerii îți slujesc, sfinţii te preamăresc, Fiul tău se bucură de vederea feței tale, iar noi pământenii, închinându-ne ție, îți aducem aceste laude:

   Bucură-te, tu, cea mai cinstită între fecioare;

   Bucură-te, a smereniei, dulce şi preasfântă floare;

   Bucură-te, slăvită de toți, cerească Împărăteasă;

   Bucură-te, a Soarelui Hristos, Maică, din veci aleasă;

   Bucură-te, că prin prorocii, venirea ta a fost vestită;

   Bucură-te, că eşti comoară sfântă şi nepreţuită;

   Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

 

Condacul al 8-lea

   Deşi cu trupul ai plecat în locaşurile cereşti, să locuieşti cu Fiul tău, nu ne laşi singuri, Maica noastră cea preabună, că vii printre oameni să-i întăreşti, să le dăruieşti sănătate şi ajutor în necazuri, iar noi, mulțumind Domnului Iisus Hristos, că ne-a încredinţat în grija ta, Îi cântăm: Aliluia!

 

Icosul al 8-lea

   Ai venit în lume ca o ploaie înmiresmată să uzi pământul însetat de Dumnezeu, ai venit ca un nor apărător să acoperi lumea ce mergea din rău în mai rău, pentru aceea îți cântăm:

   Bucură-te, căci ca zorii dimineții tu ai răsărit;

   Bucură-te, că reverşi peste lume mila Domnului şi har;

   Bucură-te, că în toată vremea spre bine ne călăuzeşti;

   Bucură-te, că prin sfânt Acoperământul tău, de tot răul ne păzeşti;

   Bucură-te, că începutul mântuirii noastre eşti;

   Bucură-te, că pe tine te laudă oştile cereşti;

   Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

 

Condacul al 9-lea

   Ne-am născut în această vale a plângerii, în păcat, şi greşim mereu Ziditorului nostru, de aceea, văzând neputinţele sufleteşti şi trupeşti care ne împresoară, alergăm la tine, care ne vii grabnic în ajutor, rugându-te pentru noi Fiului tău, Căruia cutezăm să-I cântăm: Aliluia!

 

Icosul al 9-lea

   Vremurile sunt tulburi, căile vieții sunt întortocheate, dar noi întru tine ne punem nădejdea, că nu ne vei lăsa, împărăteasă cerească, ci mijlocind la Dumnezeu ne vei scăpa din tot necazul, de aceea îţi aducem această laudă:

   Bucură-te, ceea ce pentru noi mijloceşti neîncetat;

   Bucură-te, ceea ce te rogi pentru cei robiti de mult păcat;

   Bucură-te, şi nu ne lăsa departe de Fiul tău;

   Bucură-te, şi ne ajută când te chemăm şi ne e greu;

   Bucură-te, şi roagă-L să ne mai lase pe pământ şi să ne ierte;

   Bucură-te, şi ne ajută să mergem pe căile ce-s drepte;

   Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

 

Condacul al 10-lea

   Păcătuim cu bună ştiinţă şi supărăm pe Cel ce ne-a zidit după chipul şi asemănarea Sa, dar te rugăm pe tine Maică şi Fecioară, înduplecă pe Domnul ca să nu îşi întoarcă fața de la noi, ci să ne primească iarăşi, ca un Păstor, între oile Sale cuvântătoare, pentru ca şi noi să îi aducem cân- tarea aceasta: Aliluia!

 

Icosul al 10-lea

   Cât poate Dumnezeu cu puterea, atât poți tu cu rugăciunea, preaslăvită Fecioară, pentru iertarea păcatelor şi mântuirea noastră, de aceea, simțind ajutorul tău şi îndeplinirea cererilor noastre celor bune, îți aducem acestea:

   Bucură-te, și ca pe o tămâie ruga ne primeşte;

   Bucură-te, şi pe robii tăi îi miluieşte;

   Bucură-te, strigăm, că suntem fii tăi;

   Bucură-te, și nu ne lăsa în mâna celor răi;

   Bucură-te, îți cântăm, Măicuța Stăpânului ceresc;

   Bucură-te, şi apară poporul creştinesc;

   Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

 

Condacul al 11-lea

   Dacă nu ai fi fost tu, să mijloceşti pentru noi la Fiul lui Dumnezeu, am fi pierit pentru păcatele noastre, dar ca un Milostiv, ascultă rugăciunile Preacuratei sale Maici pentru poporul Său, de aceea Îi aducem cântarea: Aliluia!

 

Icosul al 11-lea

   Nu ne pricepem să lăudăm minunile tale pe care le-ai făcut cu oamenii în toată vremea, câte boli nu ai vindecat, pe câți nu i-ai scăpat din primejdii, necazuri şi nevoi, pentru această a ta purtare de grijă, îți cântăm aşa:

   Bucură-te, şi de patimi şi ispite ne fereşte;

   Bucură-te, şi de toată primejdia şi necazul ne păzeşte;

   Bucură-te, şi nu ne uita în rugăciune;

   Bucură-te, că tu pe toți ne ştii pe nume;

   Bucură-te, că vezi nevoia şi dorința tu ne-o ştii;

   Bucură-te, şi nu ne lăsa, că noi suntem ai tăi copii;

   Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

 

Condacul al 12-lea

   Scară către cer eşti, preacurată Fecioară, pentru că tu ne călăuzeşti paşii în întunericul lumii, ca să putem urca spre Lumina cerească, Împăratul slavei, căruia Îi cântăm: Aliluia!

 

Icosul al 12-lea

   Greşim în toată vremea, zilele vieții ni se scurg în păcate, timpul mântuirii îl risipim, facem voia trupului, a lumii şi a celui rău, dar tu nu ne lăsa, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ci ajută-ne să punem început bun vieții noastre, ca având nădejde de mântuire, să te lăudăm aşa:

   Bucură-te, preascumpă, a lumii mijlocitoare;

   Bucură-te, că eşti a omenirii nădejde tare;

   Bucură-te, că binecuvântată eşti între femei;

   Bucură-te, că eşti al mântuirii preasfânt temei;

   Bucură-te, că ruga ta nu rămâne neascultată;

   Bucură-te, că umpli de bucurie lumea toată;

   Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

 

Condacul al 13-lea

   O, preabinecuvântată Născătoare de Dumnezeu, primeşte aceste puține laude care se cuvin numai ție, care eşti Maica Împăratului ceresc, şi te rugăm, fii pururea mijlocitoare către Fiul tău, pentru ca să ne dăruiască izbăvire de boli şi de necazuri, iertare de păcate şi viaţa veşnică în Împărăţia sa, unde cu îngerii bucurându-ne, să-i cântăm neîncetat: Aliluia!

     O, preabinecuvântată Născătoare de Dumnezeu, primeşte aceste puține laude care se cuvin numai ție, care eşti Maica Împăratului ceresc, şi te rugăm, fii pururea mijlocitoare către Fiul tău, pentru ca să ne dăruiască izbăvire de boli şi de necazuri, iertare de păcate şi viaţa veşnică în Împărăţia sa, unde cu îngerii bucurându-ne, să-i cântăm neîncetat: Aliluia!

      O preabinecuvântată Născătoare de Dumnezeu, primeşte aceste puține laude care se cuvin numai ție, care eşti Maica Împăratului ceresc, şi te rugăm, fii pururea mijlocitoare către Fiul tău, pentru ca să ne dăruiască izbăvire de boli şi de necazuri, iertare de păcate şi viaţa veşnică în Împărăţia sa, unde cu îngerii bucurându-ne, să-i cântăm neîncetat: Aliluia!

 

   Icosul 1

   Ai venit ca o stea luminoasă în negura vremurilor pline de păcat, să ne aduci Lumina lumii, întrupată din trupul tău cel fecioresc şi luminându-ne să ne suim la cer. Pentru aceasta, te rugăm să ne ajuți să urcăm spre Înviere, ca ajungând în Raiul cel dorit, să-ți cântăm cu îngerii aşa:

   Bucură-te, rază sfântă de lumină;

   Bucură-te, că eşti a cerului Împărăteasǎ;

   Bucură-te, că toți în lume azi te preamăresc;

   Bucură-te, că eşti Maica Fiului ceresc;

   Bucură-te, că Lumina lumii dintru tine s-a întrupat;

   Bucură-te, că de la sânul tău cel fecioresc S-a alăptat;

   Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

 

   Condacul 1

   Pe cea care ne-a adus bucurie în locul întristării, pe izbăvitoarea noastră, care a născut în chip tainic pe Fiul lui Dumnezeu, unind fecioria cu naşterea, să o lăudăm noi credincioşii şi văzând cât de grabnic ne ascultă rugăciunile şi ne ajută în nevoile noastre, să îi cântăm: Bucură-te, Maica Domnului, mijlocitoarea neamului omenesc!

 

Rugăciune

   Preasfântă Fecioară, Împărăteasa cerului şi a pământului, care ai născut pe Fiul lui Dumnezeu, priveşte cu milă spre noi care ne aflăm pururea în scârbe, în boli, în necazuri şi în nevoi. Prin păcatele noastre cele multe şi grele am mâniat pe împăratul slavei și sufletul ne este tulburat. Unde să alergăm şi la cine ne vom duce? Doar la tine avem nădejde, că tu ești mijlocitoarea neamului omenesc. Ştim că rugăciunea ta de Maică mult poate spre milostivirea Fiului şi nimeni dintre cei ce te-au chemat în ajutor nu a rămas fără răspuns.

   De aceea, ne plecăm genunchii rugându-te, să nu ne părăseşti pentru păcatele noastre cele multe şi grele, ci ajută-ne să ne îndreptăm viața, acoperă-ne cu sfântul tău Acoperământ, dă-ne putere ca să putem birui uneltirile vrăjmaşilor văzuți şi nevăzuți. Dă-ne sănătate, să putem lucra cele de folos spre mântuire. Mijloceşte la Stăpânul cerului şi al pământului să ne dăruiască timp de pocăinţă şi virtuţile creştineşti, pentru ca să umplem candelele sufletelor noastre cu untdelemnul faptelor bune, asemeni fecioarelor celor înțelepte și să putem intra înăuntrul cămării Mirelui ceresc, iar acolo, bucurându-ne cu aleşii Săi, să slăvim pe Dumnezeul nostru în vecii vecilor. Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vă rugăm să comentați decent în limitele bunei cuviințe.